THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên đề nghị xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, đợt 1 năm 2024
(25/01/2024 10:14)
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên công bố danh sách sinh viên đề nghị xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, đợt 1 năm 2024 (xem chi tiết tại Danh sách đính kèm)
Các thông báo khác: