THÔNG BÁO
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2024
(31/01/2024 11:10)
Điều 1. Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2024 cho 59 (năm mươi chín) sinh viên (có danh sách kèm theo).
Các thông báo khác: