THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký tham gia Diễn đàn Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực CNTT của tỉnh TT. Huế
(10/03/2024 07:54)
Tỉnh TT. Huế sẽ tổ chức diễn đàn thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Ban Tổ chức thông báo để sinh viên đăng ký tham gia để đồng hành cùng hoạt động khởi nghiệp ĐMST của Tỉnh TT. Huế.

1. Thời gian: 13h30, ngày 13/3/2024 (thứ Tư).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Khách sạn White Lotus Huế, số 05-07 Hoàng Hoa Thám, Phú Nhuận, Huế.
Sinh viên đăng ký qua link: https://docs.google.com/forms/d/1VZ10AOVB9lrr2RWEfYGDYg6XaLVqj5X9pwr2dEsI2_k/edit (tối đa 30 sinh viên).
Các thông báo khác: