THÔNG BÁO
[THÔNG BÁO] Về việc tổ chức cho sinh viên đăng ký môn học Giáo dục thể chất học kỳ 2, năm học 2023-2024.
(08/02/2024 08:57)
Khoa Giáo dục thể chất thông báo đăng ký học phần Giáo dục thể chất của học kỳ 2, năm học 2023-2024 như sau:

1. Sinh viên đăng ký online theo đường link (Khoa GDTC chỉ ghi nhận lượt đăng ký cuối cùng của sinh viên) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/02/2024. Thời gian dự kiến học: 26/02/2024.

- Link cụ thể: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4S57i8wGuguZF8sT5MI7FpHYuSNV55dqEGQn70h7B-LGwyQ/viewform?usp=sharing

- Lớp CÂU LẠC BỘ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKhSvxjJMn2kJGlyPd1T-7oKyiGj6cw7iGEatI3Gm2i95Zkw/viewform?usp=sharing

2. Lớp học cải thiện (chỉ dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2021 trở về trước của các trường thành viên, trường và khoa thuộc Đại học Huế)

Đăng ký online theo đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpnW4fZingQL4ExbRClgUBLffpo8kwlHOMGPq50427Acj19g/viewform?usp=sharing (Khoa GDTC chỉ ghi nhận lượt đăng ký cuối cùng của sinh viên)

LƯU Ý: Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký 01 học phần.

Các thông báo khác: