THÔNG BÁO
Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo ngắn hạn chương trình "Chăm sóc xã hội tại Nhật Bản"
(23/01/2024 14:28)
Nhà trường thông báo đến sinh viên có nhu cầu tham gia học chương trình "Chăm sóc xã hội tại Nhật Bản". Chi tiết xem ở file đính kèm
Các thông báo khác: