THÔNG BÁO
Thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
(17/01/2024 10:47)
Căn cứ Thông báo số 81/TB-ĐHKH ngày 17/01/2024 của Hiệu trưởng về việc Sơ kết học kỳ 1 năm học 2023-2024 và tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Nhà trường thông báo đến giảng viên, sinh viên toàn trường được biết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 từ ngày 29/11/2024 đến hết ngày 18/02/2024 (từ ngày 19/12 Quý Mão đến hết ngày 09 Tết Giáp Thìn).
Các thông báo khác: