THÔNG BÁO
Thông báo Kết quả rà soát điều kiện xét tốt nghiệp đại học hệ Chính quy, đợt 1 năm 2024
(22/01/2024 16:56)
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên thông báo cho các Khoa, sinh viên chính khóa 43 (các ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật môi trường) và sinh viên có làm đơn xin xét tốt nghiệp sớm hoặc muộn biết kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp chuyên môn, các chứng chỉ điệu kiện tốt nghiệp và điểm rèn luyện. Đề nghị sinh viên xem danh sách chi tiết đính kèm. Danh sách sinh viên các ngành sẽ được liên tục cập nhật sau khi việc rà soát được hoàn thành.

Kính gửi:         - Trưởng các đơn vị;
                        - Các lớp sinh viên.

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên thông báo cho các Khoa và sinh viên biết kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp chuyên môn, các chứng chỉ điều kiện GDTC, GDQP, Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, Ngoại ngữ không chuyên, bằng Tốt nghiệp THPT và điểm rèn luyện như sau:

 

STT

Ngành học/Chuyên ngành

Ngày xét

Kết quả

Ghi chú

1

Toán học

 

Tải file

 

2

Công nghệ thông tin

24/01/2024

Tải file

 Cập nhật ngày 25/01/2024

3

Vật lý học

 

Tải file

 

4

Kiến trúc

23/01/2024 

Tải file

 

5

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

 24/01/2024

Tải file

 

6

Toán ứng dụng

 

Tải file

 

7

Hóa học

 

Tải file

 

8

Địa chất học

 

Tải file

 

9

Kỹ thuật địa chất

 

Tải file

 

10

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

 

Tải file

 

11

Sinh học

 

Tải file

 

12

Địa lý tự nhiên

 

Tải file

 

13

Khoa học môi trường

 

Tải file

 

14

Công nghệ sinh học

22/01/2024

Tải file

 

15

Văn học

 

Tải file

 

16

Lịch sử

 25/01/2024

Tải file

 

17

Triết học

 

Tải file

 

18

Hán Nôm

 

Tải file

 

19

Báo chí

 23/01/2024

Tải file

 

20

Công tác xã hội

23/01/2024

Tải file

 

21

Xã hội học

23/01/2024 

Tải file

 Cập nhật ngày 26/01/2024

22

Ngôn ngữ học

23/01/2024

Tải file

 

23

Đông phương học

24/01/2024

Tải file

 

24

Quản lý tài nguyên môi trường

 

Tải file

 

25

Quản trị và phân tích dữ liệu

 

Tải file

 

26

Kỹ thuật môi trường

 23/01/2024

Tải file

 

27

Kỹ thuật phần mềm (đặc thù)

 

Tải file

 

28

Quản lý nhà nước

23/01/2024 

Tải file

 

29

Công nghệ kỹ thuật hóa học

24/01/2024  

Tải file

 

 

 

Đề nghị sinh viên kiểm tra kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp và phản hồi những sai sót (nếu có) cho Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên để xem xét điều chỉnh hạn cuối ngày 27/01/2024.

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 01 năm 2024

TL. HIỆUTRƯỞNG

 

TRƯỞNG PHÒNG ĐTĐH VÀ CTSV

 

 

Các thông báo khác: