THÔNG BÁO
Thông báo về việc bổ sung chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2024
(24/01/2024 09:53)
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc bổ sung chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2024 và các minh chứng khác phát sinh thuộc các đối tượng miễn, giảm học phí theo quy định
Các thông báo khác: