THÔNG BÁO
Thông báo đăng ký tham gia giải chạy S-RACE 2024 Thừa Thiên Huế (Nam: 3km; Nữ: 1,5 km)
(05/03/2024 10:02)
Các bạn sinh viên đăng ký tham gia giải chạy S-Race 2024 do Tỉnh TT. Huế tổ chức với nội dung NAM (03Km), NỮ (1,5Km) theo các nội dung sau
Số lượng: 140 sinh viên (70 nam, 70 nữ)
Thời gian, địa điểm thi đấu:
⏰Thời gian: 07h00, ngày 09/3/2024.
📌Địa điểm: Khu vực Quảng trường Ngọ Môn, Tp. Huế.
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THEO CÁC NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY TRƯỚC 07H00 NGÀY 06/03/2024.
LINK ĐĂNG KÝ: https://bit.ly/HUSC-S-RACE-2024
 

 

Các thông báo khác: