THÔNG BÁO
Thông báo tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học đợt 1 năm 2024
(22/02/2024 15:34)
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 biết để tham dự lễ và thực hiện một số công việc theo nội dung chi tiết đính kèm
Các thông báo khác: