THÔNG BÁO
Thông báo về việc tạm dừng hoạt động của website đào tạo tín chỉ vào ngày 23/12/2019
(21/12/2019 11:48)
Để thực hiện việc nâng cấp hệ thống chuẩn bị cho việc đăng ký học tín chỉ của học kỳ 2 năm học 2019-2020, Ban quản trị kính thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên một số nội dung sau:

- Từ 8:00 ngày 23/12/2019 sẽ tạm dừng hoạt động của tất các cả website.

- Thời gian tạm dừng dự kiến: 8:00 - 10:00, thứ 2 ngày 23/12/2019.

- Trong khoảng thời gian này, quý thầy cô và sinh viên sẽ tạm thời không truy cập và sử dụng được các dịch vụ trên website.

Rất mong nhận được sự thông cảm của quý thầy cô và các bạn sinh viên.

Trân trọng./.

 

Các thông báo khác: