THÔNG BÁO
Thông báo đăng ký học chương trình giáo dục thể chất theo mô hình câu lạc bộ
(26/12/2019 17:30)
Thực hiện hướng dẫn số 1385/HD-ĐHH ngày 04/10/2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc thực hiện chương trình môn học Giáo dục thể chất tại Đại học Huế từ năm học 2019-2020, bắt đầu từ năm học 2019-2020 Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế sẽ triển khai học chương trình Giáo dục thể chất theo mô hình Câu lạc bộ cho sinh viên các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế. Khoa Giáo dục thể chất thông báo cho sinh viên có nhu cầu theo học những môn mình yêu thích đăng ký học theo mô hình Câu lạc bộ cụ thể như sau:

1. Môn học: Môn Bóng chuyền hoặc Bóng bàn hoặc Bóng rổ (mỗi môn học được đăng ký 02 lớp và số lượng mỗi lớp không quá 30 sinh viên). Nếu đăng ký chậm khi số lượng sinh viên mỗi lớp đã đủ thì phải chuyển qua đăng ký lớp học bình thường.

2. Thời gian đăng ký: từ ngày có thông báo đến hết 08/02/2020 Tại Tổ Đào tạo - Khoa học - Hợp tác Quốc tế, Khoa Giáo dục thể chất (gặp thầy Nguyễn Lê Nghĩa)

- Sáng: 07h30 – 10h30

- Chiều: 14h00 – 16h30

3. Thời gian học: Sinh viên học theo mô hình câu lạc bộ sẽ được học mỗi tuần 02 buổi (Dự kiến bắt đầu vào 24/02/2020, thời gian học sẽ được thông báo trên website Khoa Giáo dục thể chất)

- Học vào thứ 3, 5 hoặc thứ 4, 6 tiết 1-2 (07h00 – 08h40)

- Học vào thứ 2, 4 hoặc thứ 3, 5 tiết 7-8 (15h15 – 16h55)

4. Học phí: Nộp học phí như lớp bình thường (thời gian nộp sẽ thông báo sau)

Mọi chi tiết cần biết liên hệ Tổ Đào tạo - Khoa học - Hợp tác Quốc tế, Khoa Giáo dục thể chất để được giải đáp.

Chi tiết xem ở tập tin đính kèm.

Các thông báo khác: