THÔNG BÁO
Thông báo về việc kiểm tra Thẻ sinh viên và các quy định khi tham gia hoạt động học tại Trường
(18/12/2019 16:51)
Căn cứ quy định của Nhà trường về việc thực hiện văn minh, văn hóa học đường, trong thời gian từ ngày 18/12/2019 đến ngày 21/12/2019, đoàn kiểm tra của trường phối hợp cùng Phòng Công tác HSSV, Đội sinh viên tự quản, Đoàn TN, Hội sv sẽ tiến hành nhắc nhắc về vấn đề trang phục, THẺ SINH VIÊN khi người học đến trường.

Từ ngày 23/12/2019, đoàn kiểm tra của Nhà trường và Phòng Công tác HSSV, Đội sv tự quản sẽ ghi tên trừ điểm rèn luyện không cho sinh viên không đúng trang phục, không đeo Thẻ sinh viên vào học tập, nghiên cứu, thực hành tại Trường.

Trân trọng.

Các thông báo khác: