THÔNG BÁO
Thông báo về việc cập nhật dự liệu nội, ngoại trú sinh viên K43
(09/12/2019 14:43)
Phòng Công tác HSSV thông báo đến sinh viên năm thứ Nhất K43 thực hiện cập nhật dữ liệu theo mẫu đính kèm.

Đây là quy định bắt buộc, sinh viên không thực hiện sẽ bị trừ điểm rèn luyện trong học kỳ I năm học 2019-2020.

Hạn cuối thực hiện từ ngày ra thông báo đến ngày 15/12/2019.

Link: https://docs.google.com/forms/d/1u4bb6LH3hVzw-0612y6UUsI69zJP43wW3gxwo2fMOsQ/edit

Các thông báo khác: