THÔNG BÁO
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét trợ cấp xã hội (sinh viên có hộ nghèo năm 2019)
(31/12/2019 14:40)
Phòng Công tác HSSV thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc nộp hồ sơ xét trợ cấp xã hội

1. Đối tượng:

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học tập trong năm 2019.

Lưu ý: sinh viên đã hưởng trợ cấp xã hội thuộc đối tượng dân tộc thiểu số vùng cao và sinh viên là con mồ côi cả bố và mẹ trong năm 2019 không cần bổ sung.

Kinh phí cấp năm 2019: 12 tháng x 100.000đ/tháng/sinh viên.

2. Hồ sơ phải nộp:

- Đơn xin trợ cấp xã hội (theo mẫu tại Website).

- Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo năm 2019 (theo mẫu tại website).

3. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/01/2020.

 

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác học sinh, sinh viên.

Các thông báo khác: