THÔNG BÁO
Thông báo danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyễn khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020
(19/12/2019 10:11)
Danh sách sinh viên hệ chính quy được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020

Sinh viên cập nhật thông tin của Phòng Kế hoạch tài chính để kiểm tra số tài khoản.

Danh sách

Các thông báo khác: