THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên năm thứ Nhất được hỗ trợ học phí theo diện ưu tiên tuyển sinh năm 2019
(19/12/2019 10:14)
Phòng Công tác HSSV thông báo đến danh sách sinh viên năm thứ Nhất về việc hỗ trợ kinh phí theo diện ưu tiên tuyển sinh.

Sinh viên căn cứ thông báo tiếp theo của Phòng Kế hoạch tài chính - Cơ sở vật chất để nhận lại kinh phí

Danh sách

 

Các thông báo khác: