THÔNG BÁO
Thông báo về danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2019
(24/12/2019 17:01)
Sinh viên có tên trong dạnh sách được nhận trợ cấp xã hội từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2019 kiểm tra các thông tin về Tên, Mã sinh viên, Tài khoản ATM và số tiền được nhận. Những trường hợp chưa có tài khoản ATM cần liên hệ trực tiếp Tổ Kế hoạch tài chính (tầng 2, Nhà A) để bổ sung thông tin trước ngày 27/12/2019.
Các thông báo khác: