THÔNG BÁO
Thông báo về việc bổ sung tài khoản ATM nhận học bổng KKHT HK1/19-20
(31/12/2019 10:45)
Những sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng KKHT HK1/19-20 kiểm tra những thông tin về mã sinh viên, tài khoản ATM, số tiền được nhận. SV nào chưa có tài khoản ATM cần liên hệ phòng KHTC-CSVC, tầng 2, Nhà A để bổ sung thông tin trước ngày 10/01/2020.
Các thông báo khác: