THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên các trường đại học thành viên , Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị và các Trường, Khoa thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục Thể chất học kỳ 2, năm học 2022-2023
(05/01/2023 08:32)
Đề xây dựng thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022-2023, Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế thông báo cho sinh viên các trường đại học thành viên, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị và các Trường, Khoa thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục Thể chất (GDTC), cụ thể theo link đính kèm bên dưới.

1. Thời khóa biểu: Khoa Giáo dục thể chất sẽ thông báo cụ thể trên Website (fpe.hueuni.edu.vn/) và Fanpage Khoa GDTC (http://facebook.com/khoagdtchue)

2. Học phí: Theo quy định của Đại học Huế

3. Hình thức học: Trực tiếp

4. Điều kiện cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận:

- Đối với khóa tuyển sinh năm 2015 trở về trước phải hoàn thành 05 học phần không trùng nhau mới đủ điều kiện cấp Chứng chỉ.

- Đối với khóa tuyển sinh năm 2016 trở về sau, sinh viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận phải hoàn thành 04 tín chỉ không trùng nhau, trong đó có một tín chỉ bắt buộc là "Phương pháp tập luyện thể dục thể thao và phát triển tố chát thể lực"

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: