THÔNG BÁO
SINH VIÊN NHẬN TIỀN KHEN THƯỞNG SINH VIÊN GIỎI, SINH VIÊN XUẤT SẮC NĂM HỌC 2021-2022
(25/12/2022 16:29)
Theo Quyết định số 938/QĐ-ĐHKH ngày 25/10/2022 về việc khen thưởng sinh viên chính quy năm học 2021-2022 có một số bạn chưa có số tài khoản sinh viên. Hiện tại nhà trường đã thông báo cung cấp số tài khoản từ 17/11/2022 nhưng đến nay vẫn còn 12 bạn chưa cung cấp . Phòng KHTC-CSVC sẽ để file đến 26/12/2022 và sau đó trong 4 ngày sẽ chuyển tiền. Nếu sau ngày đó các bạn vẫn chưa cung cấp mã thẻ thì sẽ không được nhận khoản khen thưởng này nữa. Vì vậy, Các bạn chưa có thẻ vui lòng ra Vietinbank 17 Nguyễn Huệ để làm thủ tục lấy thẻ và cung cấp mã thẻ để Nhà trường chuyển tiền nhé. Lưu ý là không chỉ năm nay mà các năm sau các bạn còn nhận tiền và còn nhận các đợt hỗ trợ khác của nhà trường nên các bạn bổ sung sớm nhé. Cám ơn các bạn nhiều <3
Các thông báo khác: