THÔNG BÁO
Thông báo danh sách dự kiến cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022-2023
(22/12/2022 11:12)
Nhà trường thông báo đến sinh viên về danh sách dự kiến cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2022-2023, sinh viên vui lòng kiểm tra, nếu có thắc mắc thì liên hệ cho Nhà trường (qua Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên) trước 10h00 ngày 26/12/2022.

Danh sách dự kiến

Sinh viên phản hồi qua email: uesa@husc.edu.vn hoặc đến trực tiếp Phòng ĐTĐHCTSV (tầng 1, nhà E).

Trân trọng./.

Các thông báo khác: