THÔNG BÁO

Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên nhận khen thưởng tại Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2022
[21/06/2022 15:42]

Nhà trường thông báo đến sinh viên nhận khen thưởng tại Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2022. Chi tiết file đính kèm

Quyêt định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2022
[20/06/2022 16:23]

Điều 1. Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2022 cho 18 (mười tám) sinh viên (có danh sách kèm theo).

Thông báo v/v Thời khóa biểu tạm thời và Danh sách lớp học phần bị huỷ, học kỳ 3, năm học 2021-2022
[17/06/2022 16:43]

Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên biết Thời khoá biểu tạm thời và các lớp học phần bị hủy, đề nghị Giảng viên và sinh viên lưu ý để thực hiện. Thời khoá biểu này tạm thời chưa được công bố chính thức trong hệ thống để sinh viên có thể tiếp tục đăng ký trực tuyến đối với các lớp học phần chưa đạt mức sinh viên tối đa.

Thông báo về việc đăng ký các lớp học phần thuộc ngành Kỹ thuật phần mềm học kỳ 1, năm học 2022-2023
[16/06/2022 08:56]

Căn cứ Tờ trình số 39/TTr-CNTT ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Khoa Công nghệ thông tin về việc Xây dựng kế hoạch đào tạo các lớp học phần thuộc ngành Kỹ thuật phần mềm, Nhà trường thông báo đến sinh viên Khoa Công nghệ thông tin danh sách các lớp học phần dành riêng cho ngành Kỹ thuật phần mềm. Các lớp học phần này được tổ chức đào tạo theo cơ chế đặc thù và chỉ dành riêng cho ngành Kỹ thuật phần mềm. Sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm không được đăng ký vào học các lớp học phần có cùng mã học phần của các ngành khác và ngược lại. Nhà trường sẽ tiến hành huỷ đăng ký đối với những sinh viên không thuộc ngành Kỹ thuật phần mềm những nhóm lớp học phần học kỳ 1, năm học 2022-2023. Thông tin cụ thể được đính kèm theo thông báo bên dưới

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2022-2023
[15/06/2022 09:11]

Ngày 14/06/2022 Phòng ĐTĐHCTSV đã công bố nhầm Kế hoạch đào tạo dự kiến của học kỳ 1, năm học 2022-2023 nên một số sinh viên đã đăng ký học phần. Nay Phòng ĐTĐHCTSV thông báo đến toàn thể sinh viên biết việc đăng ký học phần chính thức theo biểu đồ Kế hoạch đào tạo được công bố trong sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2022-2023.

Sổ tay học vụ và thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1, năm học 2022-2023
[15/06/2022 08:41]

Nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên toàn trường được biết Sổ tay học vụ và thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1, năm học 2022-2023

Thông báo v/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2022
[14/06/2022 14:38]

Chi tiết thông báo sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau:

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2022
[14/06/2022 10:40]

Điều 1. Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2022 cho 389 (ba trăm tám mươi chín) sinh viên (có danh sách kèm theo).

Danh sách sinh viên nhận học bổng Vallet năm 2022
[14/06/2022 08:17]

Phòng Đào tạo Đại học Công tác sinh viên thông báo :Danh sách sinh viên nhận học bổng Vallet năm 2022 (file đính kèm)

Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký học phần, học kỳ 3, năm học 2021-2022
[13/06/2022 10:30]

Hiện nay, Phòng ĐTĐH và CTSV đã xét duyệt đăng ký học phần của sinh viên. Phòng ĐTĐHCTSV đã gia hạn thời gian đăng ký của một số lớp học phần (chưa đạt mức đăng ký tối đa) đến hết ngày 16/06/2022. Đề nghị các bạn sinh viên lưu ý để tiếp tục đăng ký trực tuyến.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỖ TRỢ HỌC PHÍ THEO CHÍNH SÁCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021
[08/06/2022 10:26]

Hiện còn một số em K45 chưa cung cấp Số tài khoản để nhà trường chuyển tiền Hỗ trợ học phí theo chính sách tuyển sinh. Đề nghị các bạn bổ sung sớm trước 15/06/2022. Nếu sau ngày đó các bạn không bổ sung Nhà trường sẽ thu hồi theo quy định. Cám ơn các bạn.

SINH VIÊN K45 CUNG CẤP SỐ TÀI KHOẢN TRẢ LẠI HỌC PHÍ NỘP THỪA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022
[06/06/2022 18:10]

Các bạn sinh viên K45 ngành Hán Nôm, Báo chí truyền thông, công tác xã hội, xã hội học, Đông phương học, Quản lý nhà nước và kiến trúc có tên trong danh sách dưới đây bổ sung sớm số tài khoản để nhà trường chi trả học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 các bạn nộp dư nhé.

SINH VIÊN NỘP HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN NGÀY 28/04/2022 BỊ HOÀN HỌC PHÍ VỀ TÀI KHOẢN NỘP HỌC PHÍ
[06/06/2022 15:20]

Do lỗi hệ thống Ngân hàng nên học phí ngày 28/04/2022 bị lỗi và đã hoàn hết tiền nộp học phí của các bạn nộp học phí trong ngày 28/04/2022 về tài khoản mà các bạn sinh viên dùng để nộp học phí ngày 28/04/2022.

Thông báo lịch phỏng vấn học bổng Vallet năm 2022
[04/06/2022 15:52]

Nhà trường thông báo đến những sinh viên có đăng ký xét chọn học bổng Vallet năm 2022 thông tin về phỏng vấn học bổng

Thông báo về việc tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN năm học 2021-2022
[01/06/2022 07:57]

Trung tâm GDQP&AN-Đại học Huế thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN cụ thể theo thông báo đính kèm bên dưới:

Thông báo kết quả rà soát điều kiện xét tốt nghiệp đại học hệ Chính quy, đợt 2 năm 2022
[30/05/2022 16:57]

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên thông báo cho các Khoa, sinh viên chính khóa 42 (hệ 4 năm), khóa 41 (hệ 5 năm) và sinh viên có làm đơn xin xét tốt nghiệp sớm hoặc muộn biết kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp chuyên môn, các chứng chỉ điệu kiện tốt nghiệp và điểm rèn luyện. Đề nghị sinh viên xem danh sách chi tiết đính kèm. Danh sách sinh viên các ngành sẽ được liên tục cập nhật sau khi việc rà soát được hoàn thành.

Thông báo về việc đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022 hệ chính quy dành cho sinh viên cuối khóa tốt nghiệp đợt 2, năm 2022
[30/05/2022 15:04]

Thông báo về việc đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022 hệ chính quy dành cho sinh viên cuối khóa tốt nghiệp đợt 2, năm 2022 (xem chi tiết tại Nội dung đính kèm)

Thông báo về việc tổ chức thi học phần Chủ nghĩa xã hội Khoa học – Nhóm 1,2,5,6,7
[30/05/2022 14:24]

Nhà trường thông báo đến những sinh viên đăng ký học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học – Nhóm 1,2,5,6,7, về việc tổ chức thi học phần này cụ thể như sau:

Kế hoạch đào tạo và Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3, năm học 2021-2022
[27/05/2022 15:27]

Nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên toàn trường được biết Kế hoạch đào tạo và Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3, năm học 2021-2022, nội dung đính kèm theo link đính kèm bên dưới:

Quyết đinh cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2021-2022
[27/05/2022 10:07]

Điều 1: Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2021-2022 cho 196 sinh viên (xem chi tiết tại Danh sách đính kèm)