THÔNG BÁO

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2022
[02/08/2022 16:01]

Điều 1. Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2022 cho 58 (năm mươi tám) sinh viên (có danh sách kèm theo).

Thông báo Kết quả rà soát điều kiện xét tốt nghiệp chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2022
[29/07/2022 15:46]

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên thông báo cho các Khoa và sinh viên biết kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp chuyên môn, các chứng chỉ điệu kiện tốt nghiệp và điểm rèn luyện. Đề nghị sinh viên xem danh sách chi tiết đính kèm.

Danh sách sinh viên được chọn đại diện sinh viên Nhà trường tham gia Đại hội Thể dục thể thao Đại học Huế lần thứ V năm 2022
[25/07/2022 09:44]

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được chọn tham gia các nội dung của Đại hội TDTT Đại học Huế lần thứ V năm 2022

Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2 (bổ sung) năm 2022
[21/07/2022 09:13]

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2022 vào ngày 14/06/2022; Căn cứ Quyết định số 1204/QĐ-ĐHKH ngày 14/07/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc công nhận kết quả đánh giá năng lực đầu ra ngoại ngữ không chuyên dành cho sinh viên của Đại học Huế (đợt 3 năm 2022); Căn cứ vào nhu cầu xin xét tốt nghiệp của sinh viên; Nay Nhà trường sẽ tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2 (bổ sung) năm 2022 cho sinh viên. Vì vậy, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và sinh viên thực hiện một số công việc sau đây (xem chi tiết tại nội dung đính kèm)

Thông báo về việc lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2021-2022
[19/07/2022 22:48]

Trường Đại học Khoa học thông báo đến giảng viên và sinh viên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2021-2022. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị giảng viên và sinh viên theo dõi thông qua Website Thông tin đào tạo đại học hoặc truy cập vào nội dung đính kèm sau đây:

Thông báo về việc đăng ký tham gia Đại hội thể dục thể thao Đại học Huế lần thứ V năm 2022
[18/07/2022 10:43]

Sinh viên có năng khiếu thể thao đăng ký các nội dung thi đấu (100m, nhảy xa, nhảy cao, đẩy tạ...) theo form đính kèm

Thời khóa biểu chính thức học kỳ 3, năm học 2021-2022
[13/07/2022 17:00]

Nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên toàn trường được biết Thời khóa biểu chính thức học kỳ 3, năm học 2021-2022 theo link bên dưới

THÔNG BÁO V/v thay đổi giảng viên giảng dạy học phần Nguyên Lý hệ điều hành học kỳ 1, năm học 2022-2023
[13/07/2022 10:27]

Căn cứ Tờ trình số 66/TTr-CNTT của Trưởng Khoa Công nghệ thông tin ngày 12/07/2022 về việc thay đổi giảng viên giảng dạy học kỳ 1, năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo kế hoạch giảng dạy học phần Nguyên lý hệ điều hành (mã học phần TIN3042) có sự điều chỉnh như sau:

THÔNG BÁO SINH VIÊN CUNG CẤP SAI SỐ TÀI KHOẢN TRẢ LẠI HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
[07/07/2022 16:04]

các bạn có tên trong danh sách sau Cung cấp số tại khoản bị sai và số tài khoản của người khác nên Trương không thể chuyển trả lại học phí cho các bạn. Đề nghị các bạn bổ sung sớm qua link ở dưới. Cám ơn các bạn

Thông báo về việc thay đổi phòng học sáng 11 tháng 7 năm 2022
[07/07/2022 14:22]

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật – Đợt 2, năm 2022, Nhà trường thông báo cho các đơn vị, giảng viên và sinh viên biết phòng học của một số lớp học phần thuộc học kỳ 3, năm học 2021-2022 có sự thay đổi như sau:

Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 1, học kỳ 1 năm học 2022-2023
[06/07/2022 08:07]

Phòng ĐTĐHCTSV thông báo đến sinh viên toàn trường về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 1, học kỳ 1, năm học 2022-2023. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm

Thông báo v/v ban hành thời khóa biểu tạm thời và danh sách các học phần bị hủy đợt 1 - học kỳ 1, năm học 2022-2023
[05/07/2022 15:08]

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên gửi đến Quý Thầy/Cô và sinh viên thời khóa biểu tạm thời và danh sách các học phần bị hủy đợt 1 - học kỳ 1, năm học 2022-2023

Thông báo v/v mở lớp học phần bổ sung, học kỳ III năm học 2021-2022
[05/07/2022 09:07]

Nhà trường thông báo cho giảng viên và sinh viên biết một số lớp học phần được mở bổ sung trong học kỳ III, năm học 2021-2022, sinh viên lưu ý để có thể đăng ký các học phần nếu có nhu cầu.

Thông báo kết quả môn học giáo dục quốc phòng an ninh khoá 219
[28/06/2022 08:14]

Chi tiết thông báo sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau

Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên nhận khen thưởng tại Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2022
[21/06/2022 15:42]

Nhà trường thông báo đến sinh viên nhận khen thưởng tại Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2022. Chi tiết file đính kèm

Quyêt định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2022
[20/06/2022 16:23]

Điều 1. Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2022 cho 18 (mười tám) sinh viên (có danh sách kèm theo).

Thông báo v/v Thời khóa biểu tạm thời và Danh sách lớp học phần bị huỷ, học kỳ 3, năm học 2021-2022
[17/06/2022 16:43]

Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên biết Thời khoá biểu tạm thời và các lớp học phần bị hủy, đề nghị Giảng viên và sinh viên lưu ý để thực hiện. Thời khoá biểu này tạm thời chưa được công bố chính thức trong hệ thống để sinh viên có thể tiếp tục đăng ký trực tuyến đối với các lớp học phần chưa đạt mức sinh viên tối đa.

Thông báo về việc đăng ký các lớp học phần thuộc ngành Kỹ thuật phần mềm học kỳ 1, năm học 2022-2023
[16/06/2022 08:56]

Căn cứ Tờ trình số 39/TTr-CNTT ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Khoa Công nghệ thông tin về việc Xây dựng kế hoạch đào tạo các lớp học phần thuộc ngành Kỹ thuật phần mềm, Nhà trường thông báo đến sinh viên Khoa Công nghệ thông tin danh sách các lớp học phần dành riêng cho ngành Kỹ thuật phần mềm. Các lớp học phần này được tổ chức đào tạo theo cơ chế đặc thù và chỉ dành riêng cho ngành Kỹ thuật phần mềm. Sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm không được đăng ký vào học các lớp học phần có cùng mã học phần của các ngành khác và ngược lại. Nhà trường sẽ tiến hành huỷ đăng ký đối với những sinh viên không thuộc ngành Kỹ thuật phần mềm những nhóm lớp học phần học kỳ 1, năm học 2022-2023. Thông tin cụ thể được đính kèm theo thông báo bên dưới

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2022-2023
[15/06/2022 09:11]

Ngày 14/06/2022 Phòng ĐTĐHCTSV đã công bố nhầm Kế hoạch đào tạo dự kiến của học kỳ 1, năm học 2022-2023 nên một số sinh viên đã đăng ký học phần. Nay Phòng ĐTĐHCTSV thông báo đến toàn thể sinh viên biết việc đăng ký học phần chính thức theo biểu đồ Kế hoạch đào tạo được công bố trong sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2022-2023.

Sổ tay học vụ và thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1, năm học 2022-2023
[15/06/2022 08:41]

Nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên toàn trường được biết Sổ tay học vụ và thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1, năm học 2022-2023